بررسی حقوقی عاقله در فقه اسلامی و قرآن

پدیدآورروح الله افضلی

نشریهمطالعات قرآنی (فدک سابق)

شماره نشریه7

تاریخ انتشار1393/04/22

منبع مقاله

share 156 بازدید

مقالات مشابه

نگاه قرآن به دیه و نحوه محاسبه آن در عصر حاضر

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهاحمد عابدینی, محمود آقاجانی, محمدعلی حیدری, نادعلی آشوری

قاعده ارزش خون انسان

نام نشریهكاوشى نو در فقه اسلامى

نام نویسندهاحمد عابدینی

مباني‌ پرداخت ديه از بيت‌المال

نام نشریهفقه وحقوق

نام نویسندهحسین علی بای

بازپژوهى متون قرآنى و روايى در باب ديه زن و مرد

نام نشریهمجله دانشكده حقوق و علوم سیاسى

نام نویسنده احمد باقرى ;نادر مختارى افراكتى