چگونگي تفسير و امام رضا (ع)

پدیدآوروحیده حمامیمصطفی عباسی مقدم

نشریهبینات

شماره نشریه86و87

تاریخ انتشار1399/04/07

منبع مقاله

share 2633 بازدید

مقالات مشابه

رويكرد روش شناختي به روايات تفسيري «قرآن با قرآن»

نام نشریهعلوم قرآن و حدیث

نام نویسندهعلی راد, مسعود حسن‌زاده

منابع تفسیری شیخ کلینی

نام نشریهحديث پژوهي

نام نویسندهمحمدحسن رستمی, اسماعیل اثباتی

بررسی تطبیقی روش‌شناسی فهم و نقد روایات در تفاسیر المنار و الفرقان

نام نشریهحديث پژوهي

نام نویسندهعلی اسدی, محمد مولوی, محمدعلی رضایی کرمانی, مهدی جلالی

سیرة فردی و اجتماعی امام رضا(ع) با تطبیق بر آیات قرآن

نام نشریهپژوهش نامه معارف قرآنی

نام نویسندهحسن مجیدی, امیر عزیزی, راضیه رزم‌آرا

روايات تفسيري امام جواد (ع)

نام نشریهبینات

نام نویسندهسیده‎فاطمه حسینی میرصفی

روايات تفسيري امام جواد (ع)

نام نشریهبینات

نام نویسندهمرضیه محمدزاده

نقد متنی روایات تفسیر نورالثقلین بر اساس مستندات قرآنی

نام نشریهتحقیقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسندهرحمت‌الله عبدالله‌زاده آرانی, خدیجه خدمتکار آرانی