مدرسۀ تفسیری مدینه و میراث قرآنی شیعه

پدیدآورمحمود ملکی تراکمه ای

نشریهتفسیر اهل بیت (ع)

شماره نشریه2

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات18

منبع مقاله

share 1623 بازدید

مقالات مشابه

تنويع و تقسيم مباحث علوم قرآن

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسندهعلي‌اوسط باقري

پايان نامه ها و كتاب شناسي قرآن و امام جواد(ع)

نام نشریهبینات

نام نویسندهإدريس جعفر زاده

نقد کتاب «رویکردی نو به مطالعه قرآن»

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهسیدمصطفی احمدزاده

خاورشناسان قرائت پژوه و آثار آنان

نام نشریهقرائت پژوهی

نام نویسندهحسن رضا هفتادر