شیوه مطلوب قرائت قرآن کریم از منظر روایات معصومان با رویکرد انتقادی به شیوه‌های جدید

پدیدآورمحمدرسول آهنگرانمحمدرضا محمودی

نشریهتفسیر اهل بیت (ع)

شماره نشریه3

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات17

منبع مقاله

share 2346 بازدید

مقالات مشابه

القرآن بين آفاق القراءة و التلاوة

نام نشریهالشرعیة و الدراسات الاسلامیة

نام نویسندهزیاد خلیل محمدالرغامین

شیوه ترتیل قرآن(1)

نام نشریهپیام انقلاب

نام نویسندهصغرا خیر جوی

شیوه ترتیل قرآن(2)

نام نشریهپیام انقلاب

نام نویسندهصغرا خیر جوی