در جستجوی تفسیر القرآن یونس بن عبدالرحمن

پدیدآورعلی رادنجمه کمالی نیا

نشریهتفسیر اهل بیت (ع)

شماره نشریه4

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات23

منبع مقاله

share 1419 بازدید

مقالات مشابه

تنويع و تقسيم مباحث علوم قرآن

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسندهعلي‌اوسط باقري

رويكرد روش شناختي به روايات تفسيري «قرآن با قرآن»

نام نشریهعلوم قرآن و حدیث

نام نویسندهعلی راد, مسعود حسن زاده