خاورشناسان قرائت پژوه و آثار آنان

پدیدآورحسن رضا هفتادر

نشریهقرائت پژوهی

شماره نشریه1

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات26

منبع مقاله

share 2199 بازدید

مقالات مشابه

تنويع و تقسيم مباحث علوم قرآن

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسندهعلي‌اوسط باقري

پايان نامه ها و كتاب شناسي قرآن و امام جواد(ع)

نام نشریهبینات

نام نویسندهإدريس جعفر زاده

نقد کتاب «رویکردی نو به مطالعه قرآن»

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهسیدمصطفی احمدزاده