share
1399/02/30
عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن:
انتشار جلد چهارم کتاب «پیام های آسمانی» در آینده نزدیک

عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از انتشار جلد چهارم کتاب پیام های آسمانی ویژه گروه سنی کودکان و نوجوانان در آینده نزدیک خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی دانشمند در گفت و گویی با اعلام این خبر اظهار داشت: کتاب «پیام های آسمانی» پروژه ای است که در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ویژه گروه های سنی کودک و نوجوان در حال تدوین است که ۳ جلد آن تاکنون منتشر شده و جلدهای دیگر آن به تدریج چاپ خواهند شد.

وی با اشاره به انتخاب عنوان تأثیرگذار برای هر سوره در این پروژه گفت: در این پروژه برای هر سوره یک عنوان تأثیرگذار بر گروه سنی مذکور انتخاب می شود، به طور مثال، در خصوص سوره تکاثر به جهت اینکه عنوان، برای کودکان و نوجوانان شوق انگیز باشد، عنوان «مرده شمارها» را قرار دادیم و این عنوان برگرفته از شأن نزول این سوره است؛ چون عده ای اقوام خودشان را می شمردند و میخواستند ادعا کنند که قبیله خودشان بیشتر است، بدین جهت مرده ها را نیز محسوب می کردند، که عنوان «مرده شمارها» را انتخاب کردیم.

نویسنده کتاب «پیام های آسمانی» به محتوای مربوط به هر آیه در این اثر پرداخت و تصریح کرد: بعد از عنوان تأثیرگذار، داستانی بر اساس شأن نزول یا فضای نزول انتخاب می شود و در ادامه، آیات مورد نظر آورده می شود و سپس، پیام آیات و سروده ای در این خصوص توسط مؤلف اثر سروده می شود که به محتوای سوره اشاره دارد.

وی افزود: تا کنون ۳ جلد از کتاب «پیام های آسمانی» منتشر شده که جلد اول به صورت آزمایشی بود که ۱۲ سوره از سور قصار را شامل می شد که در سال ۱۳۹۰ منتشر شد؛ در جلد دوم این اثر، به صورت دفتر اول به سوره حمد و بخشی از سوره بقره پرداخته شده و جلد بعدی که همان دفتر دوم اثر مذکور است، به ادامه سوره بقره می پردازد.

حجت الاسلام والمسلمین دانشمند اظهار داشت: روال کار به این صورت است که اول سروده های مختلفی را بر اساس آیات انتخابی می سراییم و چون بحث جوششی است، نه پوششی و شعرها در مورد سوره ها سروده می شود، نمی توان ترتیبی خاصی در آیات برای روال کار داشت.

وی با اشاره به اتمام مراحل تدوین جلد چهارم کتاب پیام های آسمانی خاطرنشان کرد: در جلد چهارم بر سوره آل عمران کار شده و آیاتی که مناسب با کودکان و نوجوانان باشد، انتخاب شده است که پیش بینی ما این است که این پروژه تا ۳۰ جلد منتشر خواهد شد.