بررسی تطبیقی مفهوم نسخ از دیدگاه مؤلفان «التفسیر الاثری الجامع» و «التفسیر الحدیث»

پدیدآورمحمدرضا حاجی اسماعیلیامیر احمد‌نژادعاطفه محمدزاده

نشریهمطالعات قرآنی

شماره نشریه25

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات27

منبع مقاله

share 3244 بازدید

مقالات مشابه

مبانی نقد متنی أحادیث در التفسیر الأثری الجامع آیت الله معرفت

نام نشریهعیون

نام نویسندهجمال فرزند وحی, جمیل لطیفی, سیدیوسف نجات‌نژاد

نسخ قرآن در روایات اهل بیت (ع)

نام نشریهتفسیر اهل بیت (ع)

نام نویسندهمحمد محمدی ری شهری

بررسی اعتبارسنجی نظریه ی استمرار نسخ آیات قرآن

نام نشریهتحقیقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسندهعلیرضا طبیبی, کیوان احسانی, سیدابراهیم مرتضوی

بازیابی مفهوم و قلمرو نسخ در تفاسیر تبیان و مفاتیح الغیب

نام نشریهپژوهش‌های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهمحسن قاسم‌پور, محمدعلی مهدوی‎راد, فاطمه حاجی اکبری

نسخ در روایات تفسیری ابو حمزه ثمالی، بررسی و نقد

نام نشریهقرآن و حدیث

نام نویسندهمحمد کاظم رحمان ستایش, حسین ارست

ارزیابی نظریه وقوع نسخ در قرآن کریم

نام نشریهتحقیقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسندهاصغر طهماسبی بلداجی, زهره اخوان مقدم