مظاهر اخلاقی بودن زبان تخاطب در قرآن

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسندهعبد الهادی فقهی زاده, معصومه آگاهی

کارآمدی تفسیر کلامی قصص قرآن در باب امامت

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسندهمحسن دیمه کار گراب, علی ملاکاظمی

عوامل مؤثر بر تکوین نگرش ایمانی در قرآن کریم با رویکرد روان‌شناسی اجتماعی

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسندهمهدی ایزدی, سیدسجاد طباطبائی نژاد, سیدمحمدرضا رضازاده

اصول گرایش فمینیستی در تفسیر قرآن کریم؛ معرفی و ارزیابی

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسندهمحمد کریمی بنادکوبی, محمد صادق هدایت زاده

ارزیابی نظریه زبان‌شناختی نصر حامد ابوزید درباره قرآن

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسندهمحمد باقر عامری نیا, عباسعلی فراهتی

علامه طباطبایی و زبان نمادین و انشایی در قرآن

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسنده محمد محمدرضایی – سیدعلی علم الهدی – ناصر محمدی – مریم شریف پور

تفسیر مقارن / تطبیقی؛ فرازبانی لغزان و لرزان

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسنده سیدهدایت جلیلی – انسیه عسگری

«مُسَجِّل»؛ پیشهادی ناصحیح و غیرعالمانه

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسنده عبدالهادی فقهی زاده – حسام امامی دانالو

کارکرد تصویر هنری در سور مسبحات

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسنده محمدجواد سعدی – سیدمطفی مناقب – رحمت الله عبدالله زاده – محمدهادی امین ناجی – قاسم جعفری

مؤلفه های کاربردشناختی انذار در داستان حضرت شعیب علیه السلام

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسنده علیرضا دل افکار – محمدحسن صانعی پور – مهدی ارجمندفر

بررسی آراء تفسیری معنای «غیر بعید» در آیه 31 سوره ق

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسنده محمدرضا حاجی اسماعیلی – زهرا محققیان – ابوالفضل نصری

حرکت کوه ها از منظر قرآن کریم و علم زمین شناسی

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسنده محمدتقی دیاری بیدگلی – حسن علیزاده – علی اصغر شعاعی

سازگاری تفسیر آیات با دو رویکرد مجموعی و تفکیکی

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسنده سهیلا پیروزفر - فهیمه جمالی راد

تحول درک‌های مفسران از مفهوم خلقت بهینه انسان

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسنده حامد خانی - بـَـگـُم عَقَبِه

فطری بودن زبان قرآن

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسندهابوالفضل خوش منش

مبانی و روش تفسیری حرالّی اندلسی

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسنده سید رضا مؤدّب - محمد روح الله - عمران علی ن‍ژاد - مریم سادات مؤدّب

روابط برون سوره‌ای از دیدگاه علّامه طباطبایی«ره»

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسنده عبدالهادی فقهی زاده - محمدجواد آزادی

حکمت تفاوت اسلوب هاي بياني در آيات مشابه

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسنده فتحيه فتاحي زاده - زهره اهواركي

روش شناسي تفسير اطيب البيان

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسندهمحمد رضا حاجی اسماعیلی

بازيابي ابعاد تفسير کلامي آيه‏ «اني‏ جاعل في ‏الارض خليفه»

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسنده محمود كريمي - محمدحسن رستمي - محسن ديمه کارگراب

جلوه هاي تفسير عرفاني قرآن در باب اخلاق منازل السائرين

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسنده مصطفي دلشادتهراني - مهدي مطيع - سوده اسدي